שירותי
הפירמה

שירותי הפירמה

Real Estate

נדל"ן

ניהול גיוסי הון בפרוייקטי וחברות נדל"ן דורש התמחות, הבנה ומקצועיות מעבר ליכולת לחישוב תשואה. תכנון ופריסת מימון מול צרכי פרוייקט, הבנה עמוקה הנסמכת על נסיון של הסיכונים המימוניים האפשריים לאורך חיי הפרוייקט, התאמת אלטרנטיבות המימון לאבני הדרך הביצועיות, פריסתן תוך גיוון וניהול סיכונים מול עלות הון אופטימלית לאורך זמן – אלו רק חלק מהסוגיות אותן יש לקחת בחשבון בבואנו לבנות אסטרטגיית מימון אפקטיבית שתוביל לרווחיות מקסימלית מול ניהול הסיכון הטמון בפרוייקט.  צוות הנדל"ן של הפירמה בניהולה של אתי לנגרמן מעניק שירותי יעוץ, בקרות וניהול סיכונים עבור גופים הפעילים בענף ועבור פרוייקטי נדל"ן.

ניתוח עסקאות, סיכונים ואלטרנטיבות באופן פרויקטלי או שוטף, גיוס הון וחוב לחברות, יזמים ומאגדי קבוצות בענף, לווי לאורך תהליך קבלת ההחלטות ויישומן, כולל: 

 • בניית אסטרטגיה פיננסית, ברמת הפרויקט והחברה והתאמת המבנה המימוני לתכניות הצמיחה שלה
 • בחירת סוג המימון המועדף והתאמת מקורות המימון 
 • הכנת מצגות ובכללם מצגת משקיעים
 • פנייה למממנים ולמשקיעים וניהול מו"מ לתנאי ההשקעה 
 • החברה מובילה את יישום התוכנית שנבחרה בכל שלבי התהליך עד השלמתו
 • המשך לווי החברה בהתנהלות ובקשר מול המשקיעים/ מממנים לכל אורך חיי הפרויקט

במסגרת פעילות צוות הנדל"ן של הפירמה נוהלו ובוצעו פרוייקטים במגוון רחב של אפיונים:

 • התחדשות עירונית – כ-400 מ' ש"ח
 • פארקים לוגיסטים – כ-600 מ' ש"ח
 • מבני תעשיה ומסחר – כ-800 מ' ש"ח
 • משרדים – כ-200 מ' ש"ח
 • יזמות – כ-300 מ' ש"ח
דילוג לתוכן